Onze sponsors

Wij zijn heel blij met onze sponsors. Zij hebben ons gesteund of steunen ons op verschillende manieren: schenken van spullen, beschikbaar stellen van ruimte, beschikbaar stellen van middelen of door een financiële gift.